Projekt EFS_WARTO

Szkolenie dla nauczycieli

                                                                                          Na czym polega:

„ Skuteczna  i atrakcyjna edukacja matematyczna
w klasach I-III szkoły podstawowej”?

Kinezjologia edukacyjna

Ruch jest drzwiami do uczenia się

Paul E. Dennison

NA GÓRĘ