Projekt EFS_WARTO

Kółko przyrodnicze dla uczniów klas II-III

„Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność"
                                                                                                                  ...

Szkolenie dla nauczycieli

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Szkolenie dla nauczycieli

 Jak w praktyczny sposób
realizować zadania związanie z rozwijaniem
kompetencji kluczowych?

W Centrum Nauki Kopernik

Wyjazd edukacyjny=nauka i sztuka za razem...

 

 

 

NA GÓRĘ