informacjepoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

ankieta

Co zwiększa motywację Państwa dziecka do nauki?

Pokaż wyniki
lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Czwartek, 2018-12-13
Imieniny:
Dalidy, Juliusza
lista mailingowa
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona startowa » Zdarzyło się wczoraj ...

Zdarzyło się wczoraj ...

Uroczystość otwarcia hali sportowej w Zespole Szkół w Wartkowicach

4 kwietnia 2011r. – kolejna data, która stanie się znakiem doniosłych dla naszej szkoły chwil, data, której nie wypada zapomnieć i którą trzeba w szkolnych dokumentach odnotować, by kiedyś mogli się dowiedzieć, co przyniósł ów wiosenny dzień ci, którzy w ławkach szkolnych dopiero zasiądą.

W tym dniu dzwonek w naszej szkole nie zabrzmiał o 730 jak każdego innego ranka, ale od wczesnych godzin panował w niej ruch i trwały ostatnie przygotowania. Wczesnym przedpołudniem gmach był gotów na przyjęcie zaproszonych Gości, a gospodarze placówki i gminy Wartkowice z niecierpliwością oczekiwali wszystkich, którzy zdecydowali się wziąć udział w otwarciu ukończonej niedawno hali sportowej. Tuż po godzinie 1130 Goście zaczęli się gromadzić na sali gimnastycznej, gdzie czekały już przygotowane wcześniej przekąski. Pół godziny później Gospodarz uroczystości Pan Wójt Piotr Kuropatwa poprosił zebranych o udanie się  na plac przed głównym wejściem do hali sportowej.   Zgromadzili się tam również pracownicy szkoły, rodzice, zainteresowani mieszkańcy Wartkowic i okolic. Rozpoczęła się uroczystość prowadzona przez pracownika UG w Wartkowicach Pana Jacka Skrzypczaka i nauczyciela Pana Sylwestra Kamińskiego. Pierwszym punktem uroczystości było zaproszenie Gości do przecięcia wstęgi. Aktu tego na prośbę Gospodarzy dokonali: poseł na sejm Pan Stanisław Olas, pan Ryszard Kaliński - Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, pani Elżbieta Modrzejewska – Dyrektor Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi, wicestarosta Pan Piotr Binder, przewodniczący Rady Gminy Pan Leonard Świątczak, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Pan Bogdan Łuczak, pani Jadwiga Nemś - przedstawiciel Generalnego Wykonawcy Podwykonawca Budownictwo Inżynieria Lądowa"Maksel-Styl" Sp. z o. o., Pan Wójt Piotr Kuropatwa oraz Pani Dyrektor ZS Romualda Sobczak.

Wejście Gości do środka obiektu poprzedziło przekazanie przez przewodniczącego Rady Gminy Wartkowice, Pana Leonarda Świątczaka na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Wartkowicach Pani Romualdy Sobczak symbolicznego klucza do nowo wybudowanego budynku. W dalszej kolejności proboszcz naszej parafii, ksiądz Janusz Szeremeta został poproszony o poświęcenie obiektu, aby ustrzec uczniów ćwiczących w hali od kontuzji oraz zapewnić im, całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim innym użytkownikom nowych pomieszczeń przychylność losu. Po ceremonii z udziałem księdza odbyło się przekazanie ognia i zapalenie symbolicznego znicza olimpijskiego, który – jak powiedział prowadzący -  ma być iskrą rozpalającą ducha sportowej rywalizacji w otwieranej hali i przypominać że „najważniejszą rzeczą w zmaganiach sportowych jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział, podobnie jak w życiu nie jest ważne, by tryumfować, ale zmagać się”. Tym  akcentem zakończyła się część uroczystości odbywająca się na powietrzu i zaproszeni przez gospodarzy Goście weszli do środka, zajmując miejsca na trybunie hali sportowej będącej miejscem dalszej części obchodów. Poprzedziło je wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego, po czym zabrała głos dyrektor Zespołu Szkół w Wartkowicach  Pani Romualda Sobczak. Przywitała ona zebranych, kierując ciepłe słowa pod ich adresem. Prawem gospodarza szkoły wyraziła swoje zadowolenie i wdzięczność za tak liczne przybycie oraz zaprosiła zebranych do udziału w dalszej części naszej uroczystości. Wśród zgromadzonych na uroczystości znaleźli się m. in.:

·         Posłowie na Sejm RP: Pani Agnieszka Hanajczyk, Pan Artur Dunin, Pan Stanisław Olas, Pan Piotr Polak, Pan Tadeusz Woźniak oraz reprezentujący Pana  Mieczysława Łuczaka Pan Jerzy Krysztofiński i Pan Tomasz Antoniak reprezentujący Pana Wojciecha Zarzyckiego;

·         Senatorowie: Pan Przemysław Błaszczyk oraz Pan Andrzej Owczarek;

·         Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Pan Ryszard Kaliński;

·         Dyrektor Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi Pani Elżbieta Modrzejewska;

·         Wicestarosta Powiatu Poddębickiego Pan Piotr Binder;

·         Przedstawiciele Posłów do Parlamentu Europejskiego: dyrektor biura poselskiego Jacka Saryusza-Wolskiego Pan Witold Gerlicz oraz zastępca dyrektora biura poselskiego Posła do Parlamentu Europejskiego Joanny Skrzydlewskiej Pan Tomasz Dominiak;

·         Prezes Maksel Styl Generalny wykonawca budowy obiektu Pani Jadwiga Nemś oraz prezes Zarządu Dyrekcji Inwestycji w Kutnie nadzorujący prace budowlane Pan Marek Wojciechowski;

Pan Michał Otomański PROJEKTOWANIE architektoniczne

·         Przedstawiciele struktur samorządowych powiatu i okolicznych gmin, instytucji publicznych, placówek oświatowych, w tym prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Pan Szymon Bugajak i dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi Pan Roman Stępień, a także księża z okolicznych parafii.

Witając zebranych Pani dyrektor ZS odniosła się do słów księdza Stanisława Konarskiego: „Dokładajcie wszelkich starań kształcąc Serce – cnotami, Umysł - naukami, Ciało – ćwiczeniami”, dających wyraz całościowemu spojrzeniu na proces wychowawczo-edukacyjny, podkreślając, że zebrani na hali przekuwają te -  i dziś jakże aktualne - słowa w czyn, spotykając się na uroczystości oddania do użytku hali sportowej w Wartkowicach. W tym miejscu zabrał głos Pan Wójt Piotr Kuropatwa, witając zebrane osoby i składając oficjalnie podziękowania za przybycie oraz zaangażowanie w realizację finalizowanego  przedsięwzięcia.  Wręczaniu podziękowań i pucharów towarzyszyły przemówienia zaproszonych osób oraz przekazywanie  upominków ufundowanych przez nie szkole.  Wśród przemawiających Gości znaleźli się m. in.: posłowie, senatorowie, reprezentanci struktur i placówek szczebla wojewódzkiego i powiatowego, ale równie licznie zabierały głos osoby reprezentujące lokalną społeczność. Jako ostatnia przemawiała dyrektor ZS pani Romualda Sobczak. Oto tekst tego przemówienia:

Szanowni Państwo.

Hala sportowa, której oddanie do użytku dzisiaj świętujemy to obiekt na miarę XXI wieku. Od dziś stanie się wspaniałą wizytówką naszej gminy na długie lata. Zaspokoi oczekiwania i potrzeby nie tylko młodzieży. To powód do wielkiej radości. Hala jest dobrze przygotowana do przyjęcia różnych grup użytkowników, co bardzo nas cieszy, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to dla nas dodatkowe wyzwanie w sensie organizacyjnym. Już dziś o tym myślimy, snując plany wykorzystania obiektu. Zagospodarujemy go  w taki sposób, aby nie tylko uczniowie Gminy Wartkowice, ale wszyscy jej mieszkańcy mogli być jego stałymi bywalcami. To im również ma służyć oddana hala.

Warto zaznaczyć, iż nie tylko przed szkolnym sportem otwiera się nowa karta. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom efektywniej poszerzać różne umiejętności, rozwijać zainteresowania, z wiarą patrzeć w przyszłość. Otrzymują one bowiem nie tylko obiekt sportowy. Uzupełnia go piękna czytelnia i nowoczesne sale lekcyjne.

Nasza szkoła nie rodzi się dziś. Ma ona swoją historię i tradycje, które podejmujemy z dumą, ale też świadomością, że musimy nadążać za pędzącym wciąż szybciej światem.

Kierowanie taką placówką to prawdziwy zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Podejmujemy nowe wyzwania i ciągle się uczymy, jak maksymalnie wykorzystywać potencjał tkwiący w nas i jak najlepiej rozwijać potencjał drzemiący w naszych podopiecznych. Uczniowie, którzy dzisiaj są współgospodarzami tej placówki muszą być dobrze wykształceni, pozbawieni kompleksów i przygotowani do pracy w zjednoczonej Europie. W wiejskiej szkole słowa te nabierają szczególnego znaczenia, gdyż powszechnie wiadomo, iż wielu ludzi będzie musiało znaleźć zajęcie poza rolnictwem. A dobre wykształcenie daje przecież poczucie bezpieczeństwa i gwarancję znalezienia atrakcyjnej pracy.

Pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, doradztwem w trakcie realizacji inwestycji. Dziękuję Samorządowi Gminy, który w odpowiednim czasie podjął decyzję o budowie hali i jej finansowaniu. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy i pracownikom wykonującym wszelkie prace przy budowie hali za wielkie zaangażowanie i serce, jakie włożyli w tę budowę. Dziękuję wykonawcom wszystkich robót  za terminowość, solidność i rzetelność wykonywania tych prac.  To Wasz wysiłek i wielki trud wieńczy nasza uroczystość. Oddając dziś do użytku tę piękną halę, dobrze zrozumieliście słowa lekarza, higienisty, pioniera medycyny sportowej Mariana Kacprzaka: "Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe."

Kilka słów chciałabym skierować do Was, drodzy Uczniowie.

Sport jest szkołą charakteru - uczy cierpliwości, wytrwałości, pokory, systematyczności, samodyscypliny, współpracy w grupie, tolerancji i zasad fair play. Nieudany start, próba, porażka niekoniecznie oznacza brak wiedzy czy potrzebnych umiejętności. Jakże często przyczyny wielkich niepowodzeń tkwią  w braku gotowości do podejmowania trudnych wyzwań i wiary w sukces. Szukajcie u swych sportowych idoli wzorów w tym zakresie, uczcie się od nich determinacji w działaniu.

Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi władz samorządowych marzenia o bazie do nauki i uprawiania sportu na miarę czasów  nadchodzących, w Waszym przypadku stają się rzeczywistością. Czujcie się prawdziwymi gospodarzami tej pięknej hali sportowej. Pamiętajcie jednocześnie, że dla odniesienia sukcesu ważne jest nastawienie psychiczne towarzyszące podobnym dążeniom. Ważne jest, by sobie powiedzieć "mnie na to stać, chcę to osiągnąć." Jednak za tym "ja chcę" powinna iść świadomość, że, aby do tego dojść, muszę zrobić określone rzeczy. W tym właśnie pragniemy Was nieustannie wspierać.

Szanowni Państwo.

Wielu gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość aktywnie wspierało dążenia władz gminy do szybkiego ukończenia rozbudowy naszego Zespołu Szkół. Pod ich adresem padły już dziś słowa podziękowań również i z moich ust. Reprezentując społeczność szkolną, czuję się jednak zobowiązana powrócić do tego wątku. W imieniu uczniów i nauczycieli składam serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.

Jestem przekonana, że hala będzie spełniała założone funkcje i zaspokoi oczekiwania mieszkańców i gości korzystających z niej w przyszłości, gdyż będzie miała charakter ogólnodostępny. Życzę sobie i naszemu środowisku, by przyczyniła się do rozwoju kultury fizycznej i sportu i aby była terenem nie tylko sportowej rywalizacji, ale także miejscem spotkań i nawiązywania nowych przyjaźni i kontaktów w duchu sportowym.

Oficjalną część uroczystości zakończyło wyprowadzenie sztandaru, po czym prowadzący zaprosili zebranych do obejrzenia programu artystyczno-sportowego. Rozpoczął go pokaz rock and rolla akrobatycznego w wykonaniu członków Sportowego Klubu Tanecznego Mega Dance z Zielonej Góry: Anny Miadzielec,   Jacka Tarczyło (finalistów programu rozrywkowego ,,Mam talent”) oraz Wiktorii Wilczek, Patryka Przymusa, Adrianny Kałuży i Alana Roberta z tego samego klubu. Przerywnikami trzyczęściowego występu tancerzy były: pokaz umiejętności wokalno-instrumentalnych uczennic Gimnazjum w Wartkowicach, występ uczniów ćwiczących pod okiem instruktora karate Mai Ostrowskiej oraz rzuty do kosza gimnazjalistów i zastępcy dyrektora ZS Pana Andrzeja Błaszczyka będące symbolicznym „otwarciem” sportowej części oddawanego do użytku obiektu. Zakończył ten etap uroczystości występ uczniów ze SP w Wartkowicach, którzy zaprezentowali sportową wersję znanej bajki o Kopciuszku. Na koniec  prowadzący zaprosili Gości do zwiedzenia placówki i obejrzenia wystawy okolicznościowej. Na holu była wyłożona księga pamiątkowa szkoły. Złożone w niej przez Gości wpisy będą  przypominać dzień niezwykły, jakim niewątpliwie pozostanie dla nas 4 kwietnia 2011 roku.

Opracowanie: szkolnastrona.pl