informacjepoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

ankieta

Co zwiększa motywację Państwa dziecka do nauki?

Pokaż wyniki
lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Środa, 2018-10-17
Imieniny:
Antonii, Ignacego
lista mailingowa
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona startowa » Tego dnia się nie zapomni

Tego dnia się nie zapomni

Pamiątkowa tablica

Zdarzyło się w niedzielę, 8 listopada 2009 r.

8 listopada 2009 r. zapisał się w historii naszej szkoły jako jedna z najważniejszych w jej dziejach dat. To dzień, którego magiczna atmosfera jeszcze długo będzie budzić w nas  wzruszenie.
Żywy wciąż obraz pięknej listopadowej niedzieli był szczególny dla społeczności Wartkowic, która stała się świadkiem doniosłych wydarzeń związanych z nadaniem Szkole Podstawowej i Gimnazjum  w Wartkowicach imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Prestiż osoby patrona szkoły oraz doniosłość chwili podkreślała obecność zaproszonych
na uroczystość  dostojnych gości, wśród których znaleźli się;

 • Posłowie na Sejm RP - Pan Stanisław Olas, Pan Piotr Polak,
 • Dowódca Sił Powietrznych RP – Pan gen. broni pil. Andrzej Błasik,
 • Dyrektor Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi - Pani Elżbieta Modrzejewska,
 • Starosta Powiatu Poddębickiego - Pan Stanisław Olas,
 • Przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Gminne w Wartkowicach,
 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poddębickiego:  Pan Ryszard Balcerzak – Członek Zarządu i Pan Bogdan Sroczyński - Radny,
 • Przedstawiciel Centrum Operacji Powietrznych Sił Zbrojnych– ppłk Marek Radwański,
 • Dowódca I Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej- ppłk Jarosław Niemiec,
 • Proboszcz Parafii Wartkowice -  ks. Janusz Szeremeta,
 • Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice - Pan Bogdan Łuczak z Radnymi,
 • Wójt Gminy Wartkowice – Pan Piotr Kuropatwa,
 • Sekretarz Gminy Wartkowice - Pani Anna Jagielska,
 • Autor projektu sztandaru i tablicy pamiątkowej Pan Paweł Duraj,
 • Autor wystawy okolicznościowej poświęconej patronowi - Pan Piotr Pisera,
 • Prezes Fundacji Rozwoju Gmin PRYM - Pani Jolanta Pęgowska,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach - Podinspektor Jacek Popławski,
 • Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach  - kapitan Wiesław Wydrzyński,
 • Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Poddębicach - Pan Jerzy Szopa,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii - Pan Józef Klimczak,
 • Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Wartkowicach - Pani Halina Cichecka,
 • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wartkowicach - Pani Wiesława Klimczak,
 • Dyrektor Oddziału BGŻ w Poddębicach - Pani Anna Księżak,
 • Dyrektor Oddziału w Uniejowie BS w Poddębicach - Pani  Cecylia Józefiak wraz z pracownikiem Filii

w Wartkowicach -  Panią Mariolą Król,

 • Przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Poddębicach - Pani Dorota Malczyk,
 • Prezes OSP w Poddębicach – Pan Piotr Binder,
 • Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty W Wartkowicach - Pan Andrzej Rembiszewski

z pracownikami,

 • Dyrektor Zespołu Szkół w Parądzicach  - Pani Aleksandra Wojdyła,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwalewie - Pani Agnieszka Pawlak,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłódnej  - Pani Iwona Ługowska,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej SRK w Sakowie -  Pani Anna Fabijańczyk,
 • p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wartkowicach - Pani Anna Grodzka,
 • Dyrektor Gimnazjum w Wartkowicach  w latach 1999- 2001 - Pani Hanna Perczyńska,
 • Przedstawiciele środowiska lokalnego i szerokiego grona sponsorów,
 • Emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu Gminy Wartkowice,
 • Pan Eugeniusz Błasik - Ojciec Dowódcy Sił Powietrznych ,
 • Druhowie strażacy OSP z terenu Gminy Wartkowice,
 • Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice,
 • Zarząd i Członkowie Rady Rodziców Zespołu Szkół w Wartkowicach,
 • Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach,
 • Przedstawiciele mediów - Redaktor dziennika Polska Dziennik Łódzki -Pan Krzysztof Kaniecki.

Wyjątkowość chwili podkreśliła obecność pocztów sztandarowych, wśród których  znalazły się poczty:
-       1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej,
-       Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Wartkowicach,
- Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wartkowicach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  
-        Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sakowie,
-     Koła Łowieckiego „Czajka” w Poddębicach,
-       Zarządu Gminnego O S P w Wartkowicach oraz poczty Ochotniczych Straży Pożarnych
w : Wartkowicach, Pełczyskach, Biernacicach, Sędowie, Białej Górze, Zelgoszczy, Turze.
Uroczystości rozpoczęły się w Starym Gostkowie przed obeliskiem z tablicą upamiętniającą walki oddziałów Legionów Józefa Piłsudskiego. Przybyli goście i mieszkańcy gminy Wartkowice pod przewodnictwem orkiestry dętej OSP w Poddębicach odśpiewali hymn państwowy. Następnie uczennica gimnazjum Maja Turkowska w krótkim wystąpieniu przypomniała wydarzenia sprzed
91 lat, zwracając uwagę zebranych na szczególny charakter miejsca, gdzie od lat mieszkańcy naszej gminy świętują kolejne rocznice odzyskania niepodległości. Po jej wystąpieniu liczne delegacje zakładów pracy, instytucji  i przybyłych gości złożyły kwiaty i zapaliły znicze, oddając hołd poległym bohaterom. Tę część uroczystości zakończył  występ orkiestry dętej prezentującej wiązankę pieśni legionowych.
Po tym muzycznym akcencie zebrani udali się na Mszę Świętą. Obecni Goście i Społeczność Naszej Gminy mogli wspólnie przeżywać w murach świątyni dalszą część święta.
W wartkowickim kościele p.w. Św. Anny i N.M.P. Matki Miłosierdzia podczas uroczystej Mszy Św., sprawowanej w intencji Ojczyzny przez Proboszcza Parafii – ks. Janusza Szeremetę, poświęcono bowiem nowy sztandar, fundowany Naszym Szkołom przez Samorząd Gminy Wartkowice, Rodziców i Osoby Wielkiego Serca.
Przejście kolumny pocztów sztandarowych oraz gości w szyku prowadzonym przez orkiestrę dętą
z kościoła na plac przed szkołą poprzedziło symboliczny akt odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi. Aktu tego dopełnił, na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Wartkowicach Romualdy Sobczak, Dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Andrzej Błasik.
O poświęcenie odsłoniętej tablicy dyrektorka szkoły poprosiła księdza proboszcza, również ona w imieniu społeczności  szkolnej dokonała złożenia wiązanki kwiatów przed poświęconą tablicą, umieszczoną
na frontowej ścianie szkoły. Kolejne kwiaty złożyli: posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Samorząd Gminy Wartkowice oraz Starosta Powiatu Poddębickiego.
Nie sposób przejść obojętnie wobec  historycznych wydarzeń w życiu społeczności Wartkowic. Nie sposób także pominąć  kolejnego z etapów uroczystości, który rozpoczął się -jak każe tradycja-polonezem. Ten jakże piękny i niewątpliwie miły dla oczu taniec narodowy akcentował podniosły i uroczysty nastrój spotkania, a także wprowadzał do kolejnej  części, którą otwierała swoim przemówieniem Romualda Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół w Wartkowicach. Powitała ona przybyłych gości, podkreślając również rangę
i wyjątkowy charakter uroczystości dla mieszkańców Wartkowic, pracowników szkoły oraz uczniów.
Z historią wartkowickiej szkoły i drogą, jaką przebyliśmy do nadania jej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, zapoznały zebranych uczennice klasy IIIB - Ola i Karina.
Moment, który na długo pozostanie w sercach i pamięci obecnych, to wystąpienie przewodniczącego Rady Gminy Pana Bogdana Łuczaka i wójta Gminy Wartkowice Pana Piotra Kuropatwy, którzy po odczytaniu treści uchwały nadającej imię Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Wartkowicach oraz aktu fundacyjnego sztandaru dla Zespołu Szkół w Wartkowicach, wręczyli je Pani Dyrektor.
Wbicia symbolicznych gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali:

 • Dowódca  Sił Powietrznych -  Pan generał broni pilot Andrzej Błasik,
 • Posłowie na Sejm RP Pan Stanisław Olas oraz Pan Piotr Polak,
 • Dyrektor Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi - Pani Elżbieta Modrzejewska

i Starosta  Powiatu Poddębickiego - Pan Stanisław Olas,

 • Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice - Pan Bogdan Łuczak oraz Wójt Gminy Wartkowice - Pan Piotr Kuropatwa,
 • Przedstawiciele Grona Sponsorów wspierających przedsięwzięcie,
 • Dyrektorzy Szkół Gminy Wartkowice,
 • Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Agnieszka Kuropatwa,
 • Reprezentująca uczniów - Patrycja Królak,
 • Pani Dyrektor  ZS w Wartkowicach – Pani Romualda Sobczak.

W dalszej części uroczystości nastąpiło  przekazanie sztandaru przez Radnego Gminy Wartkowice Pana Czesława Jakubowskiego i przedstawicieli Rodziców: Panią Agnieszkę Wojtczak i Pana Jarosława Kowalczyka na ręce Pani Dyrektor, która z kolei przekazała sztandar uczniom. Oni dokonali prezentacji zebranym Gościom.
Symbole narodowe widniejące na sztandarze przypominały o jakże ważnych dla społeczności szkolnej wartościach: honorze, tradycji, miłości  do ojczyzny, szacunku wobec przeszłości, historii oraz  wobec poległych za nasz kraj rodaków.
W takiej właśnie atmosferze przedstawiciele uczniów, w imieniu całej społeczności szkolnej, złożyli  ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali  sławić imię szkoły, godnie ją reprezentować, wcielać w życie ideały patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego, żyć zgodnie z wpojonymi wartościami moralnymi oraz wzorowo wypełniać obowiązki ucznia dla dobra szkoły, środowiska i ku chwale Ojczyzny.
Nadszedł moment, w którym Szacowni Goście zostali poproszeni o zabranie głosu w tak ważnej dla nas chwili. Jako pierwszy wystąpił Pan generał broni pilot Andrzej Błasik - absolwent Szkoły Podstawowej
w Wartkowicach z 1977 r., obecnie Dowódca Sił Powietrznych, a następnie kolejno: posłowie na Sejm RP - Pan Stanisław Olas oraz Pan Piotr Polak, Dyrektor Delegatury w Sieradzu KO w Łodzi - Pani Elżbieta Modrzejewska, Starosta  Powiatu Poddębickiego - Pan Stanisław Olas, Wójt Gminy Wartkowice - Pan Piotr Kuropatwa.
Kierowane do zebranych słowa podkreślały zasługi Marszałka Józefa Piłsudskiego, utwierdzały także w przekonaniu o trafności  wyboru postaci wybitnej, która na trwałe wpisała się do „dziejowej księgi” losów polskiego narodu. Do słów przywołujących postać Marszałka dołączono również gratulacje i życzenia. Na ręce Pani Dyrektor składano kwiaty a także wręczano upominki, które pozostawią trwały ślad po obecnych u nas w tym dniu gościach. Szkoła wzbogaciła się o piękne pamiątki, dar tym cenniejszy, gdyż wyrażający akceptację i uznanie dla naszego przedsięwzięcia.
Nie wszystkim niestety udało się dotrzeć na tę uroczystość. Ciepłe słowa przekazali w pięknych listach, których treść odczytano w obecności zebranych Gości. Listy pochodziły od: Łódzkiego Kuratora Oświaty - Pani Wiesławy Zewald, Prezesa Polskiego Związku Piłsudczyków - Pana Jana Józefa Kasprzyka, Posła do Parlamentu Europejskiego - Pani Joanny Skrzydlewskiej oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Mieczysława Łuczaka.
Honorowi Goście poproszeni zostali o dokonanie wpisów do specjalnie na tę okazję przygotowanej księgi pamiątkowej. Księga „otwiera” nowy rozdział w historii szkoły w Wartkowicach, obecnie pod chlubnym patronatem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pierwszych wpisów dokonali:
Wójt Gminy Wartkowice - Pan Piotr Kuropatwa, absolwent Szkoły Podstawowej w Wartkowicach rocznik 1977 – Pan Andrzej Błasik, Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice - Pan Bogdan Łuczak, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Stanisław Olas oraz Pan Piotr Polak, Starosta Powiatu Poddębickiego - Pan Stanisław Olas.
Pięknym akcentem wieńczącym oficjalną część uroczystości z udziałem sztandarów było zaprezentowanie hymnu szkoły pt. „Szary mundur”, do którego muzykę opracowali nauczyciele sztuki, natomiast słowa zaczerpnięte zostały z wiersza Wandy Malickiej pod tym samym tytułem. Hymn z towarzyszeniem Orkiestry OSP w Poddębicach, której kapelmistrzem jest nauczyciel sztuki w Naszej Szkole, Pan Krzysztof Koziński,  wykonały uczennice gimnazjum - Oliwia i Edyta wraz z nauczycielką sztuki, Panią Dorotą Sowińską.
Świadkami tych wydarzeń było szerokie Grono Sponsorów. Dzięki Ich WIELKIEMU SERCU I OGROMNEJ ŻYCZLIWOŚCI szkoła może się poszczycić tablicą pamiątkową z popiersiem patrona oraz sztandarem.
Owocem ofiarności i szczodrości  darczyńców były także przygotowane na uroczystość foldery okolicznościowe oraz uroczysty obiad dla wszystkich Gości.
Za DAR WIELKIEGO SERCA, TALENTU, PRACĘ I HOJNOŚĆ serdecznie podziękowała GOŚCIOM w imieniu Społeczności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Romualda Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół w Wartkowicach. W dowód ogromnej wdzięczności za akceptację i pomoc w realizowanych działaniach, uświetnienie uroczystości swoją obecnością obdarowaliśmy NASZYCH PRZYJACIÓŁ symbolicznymi pamiątkami. Każda forma wsparcia otrzymana przez nas jest  bezcenna i nie zostanie zapomniana.
Oficjalna część uroczystości dobiegła końca. Dla gości przygotowano jeszcze część artystyczną upamiętniającą 91. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Młodzi artyści - uczniowie gimnazjum oryginalną interpretacją utworów poetyckich, a także pięknym śpiewem przywołali postać Patrona szkoły oraz oddali cześć poległym rodakom. Ta część uroczystości okazała się wzruszającą podróżą w przeszłość Polski.
Do tych wzruszeń przyczyniła się niewątpliwie obecność Orkiestry OSP Poddębice, której przewodniczył Prezes Piotr Binder. Oprawa muzyczna dodała blasku uroczystości i podkreśliła doniosłość wydarzenia.
Dodatkowych przeżyć estetycznych dostarczyły zorganizowane na tę okazję wystawy poświęcone osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Piękne kroniki, albumy, fotografie, portrety ukazywały nie tylko zdolności przywódcze Patrona, przedstawiały przede wszystkim zwykłego człowieka, któremu przyszło żyć w trudnych, przełomowych dla Polski czasach. Człowieka, który stawił czoło przeciwnościom i wyszedł z tej walki silniejszy, mądrzejszy i jeszcze bardziej oddany swojej ukochanej Ojczyźnie.
Po dniu pełnym wrażeń i wzruszeń miłym zakończeniem spotkania był uroczysty obiad - okazja do refleksji i rozmów.

DZIĘKUJEMY SZANOWNYM GOŚCIOM,  WYRAŻAJĄC NADZIEJĘ NA JUBILEUSZOWE SPOTKANIA

Romualda Sobczak
Dyrektor Zespołu Szkół w Wartkowicach
Opracowanie: szkolnastrona.pl