informacjepoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

ankieta

Co zwiększa motywację Państwa dziecka do nauki?

Pokaż wyniki
lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Środa, 2018-10-17
Imieniny:
Antonii, Ignacego
lista mailingowa
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona startowa » Całoroczne spotkania z EKOLOGIĄ

Całoroczne spotkania z EKOLOGIĄ

 Realizacja programu edukacji ekologicznej

 "PRZYRODA NASZYM WSPÓLNYM DOBREM"            W wyniku realizacji poszczególnych etapów projektu nastąpił wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej oraz przyrodniczej uczestników, ukształtowały się właściwe nawyki i przekonania o potrzebie dbania o środowisko przyrodnicze. Uświadomiono uczestnikom programu konieczność powstrzymania stanu pogarszania się stanu środowiska. Uczestnicy poszerzyli wiedzę o problemach ekologii w regionie i dostrzegli wiele problemów ochrony środowiska. Uświadomili sobie konieczność obejmowania ochroną zagrożonych obszarów i gatunków. Poznali problemy ekologii na terenach wiejskich i małomiasteczkowych wobec zachodzących w nich przemian. Zrozumieli sensu jednoczenia się w celu realizacji wspólnych działań dla ochrony środowiska przyrodniczego i odpowiedzialności za jego stan. Wyrobili w sobie  odpowiedzialność za środowisko w którym żyjemy.

 

            W ramach działań projektowych odbył się cykl zajęć z edukacji ekologicznej, na których  realizowano treści ekologiczne. Zajęcia na lekcjach oraz na kółkach zainteresowań poprowadzili nauczyciele geografii, biologii i wychowawcy klas.

            Przeprowadzono  akcję "Dzień dla Ziemi", w ramach którego uczestnicy posprzątali najbliższe otoczenie szkoły i swoje obejścia. Działanie to miało na celu zmianę mentalności osób, które niszczą środowisko zaśmiecając je.

            Na lekcjach wychowawczych uczniowie rozmawiali  o problemach związanych z ochroną środowiska na terenie naszej gminy. W ten sposób kształtowali w sobie nawyk dbania o czystość środowiska naturalnego.

            Przeprowadzono  akcje: „Stań po zielonej stronie mocy!”,  "Aktywni dla klimatu", "E-kologia  nuklearna". Zebrano surowce wtórne: makulaturę, baterie i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zniszczony sprzęt wielkogabarytowy oraz badano wpływ pierwiastków chemicznych na środowisko. Działanie  skierowane było do uczniów gimnazjum oraz ich rodziców.  Wdrożono uczniów do świadomych działań zmierzających do ograniczenia ilości śmieci oraz wprowadzenia na stałe selektywnej zbiórki odpadów w szkole i w domach dzieci.  Zajęcia uświadomiły uczniom szkodliwość elektrośmieci i pokazały możliwości ich powtórnego wykorzystania oraz stopień szkodliwości spalin na środowisko naturalne.

            Zorganizowano dwudniowy wyjazd do Załęcza Wielkiego połączony z programem warsztatów terenowych z edukacją ekologiczną dla uczestników projektu do ”Załęczańskiego Parku Krajobrazowego”, na którym uczniowie poznali piękno parku krajobrazowego oraz przeszli ścieżkami dydaktycznymi: "Ośrodek", "Źródełko" i "Wielki łuk Warty". Podczas zajęć badali stan środowiska i zapoznali się z nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi, kształtując w sobie postawy proekologiczne. Wędrując szlakami turystycznymi po ZPK oraz przyrodniczymi ścieżkami dydaktycznymi poznali walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne regionu i terenu ZPK, obserwowali przyrodę w jednym z najmniej przekształconych regionów Polski.

            Podczas jednodniowej wycieczki z programem ekologicznym  do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Łodzi uczniowie poznali egzotyczne gatunki roślin, zapoznali się z roślinami, których owoce, liście, kwiaty i łodygi są wykorzystywane w żywieniu. Uświadomili sobie rolę ogrodów botanicznych i palmiarni w gromadzeniu roślin i poznawaniu bogactwa przyrodniczego świata. Nauczyli się rozpoznawania drzew oraz  podstawowych grup roślin kolekcjonowanych w Palmiarni, nauczyli się oznaczania roślin i poznali techniki wykonania zielnika. W ZOO uczestnicy zrozumieli znaczenie ochrony i różnorodności biologicznej świata (gatunków zagrożonych wyginięciem i chronionych), poznali różnorodność flory pięciu kontynentów. W Eksperymentarium uczniowie poznali interaktywne centrum nauki.

Zobaczyli skomplikowane zagadnienia z fizyki oraz  doświadczyli wrażeń z przestrzeni międzyplanetarnej w Kosmicznym tunelu.

            Podczas jednodniowego wyjazdu z programem edukacji ekologicznej uczestnicy poznali  założenia pałacowo – parkowe w Nieborowie i Arkadii, skansen pod Łowiczem i muzeum w Sromowie. Poznali podstawowe gatunki drzew i innych roślin rosnących w tych ogrodach, nauczyli się rozpoznawania drzew oraz ich właściwości i przydatności w różnych dziedzinach życia, poznali sposoby zastosowania różnych roślin w ogrodach w zależności od stylu, czy to francuskiego czy w parkach angielskich. Na zajęciach warsztatowych "Opowieści o drzewach" i "Recepta na zielnik" nauczyli się rozpoznawania drzew oraz oznaczania roślin i poznali techniki wykonania zielnika.

            Jednodniowa wycieczka z programem ekologicznym  do „Zoosafii" w Borysewie pozwoliła obcować młodzieży z dzikimi i egzotycznymi zwierzętami. Uczestnicy poznali różnorodność świata zwierzęcego i  sposoby ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem oraz formy  bezpiecznego obcowania ze zwierzętami podczas karmienia i nie tylko. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pod tytułem "Ratujmy zagrożone gatunki zwierząt".

            W ramach działań projektowych zorganizowano konkursy: plastyczny "Uśmiech przyrody",  literacki "Co w trawie piszczy" i  fotograficzny "Zatrzymane w kadrze".

Skierowane były do uczniów Gimnazjum w Wartkowicach i pozwoliły upowszechnić wiedzę o ochronie środowiska,  poszerzyć wśród młodzieży wiedzę o przyrodzie regionu. Wśród uczestników projektu  nastąpił wzrost świadomości ekologicznej. Konkursy pozwoliły także na  wyrażenie emocji oraz zainspirowały młodzież do aktywności twórczej, rozwinęły umiejętności literackie i rozpowszechniały wiedzę na temat ochrony przyrody.

            Uczniowie chętnie brali udział w realizacji działań projektowych. Mają nadzieję na kontynuację i dalszy udział w podobnych działaniach.

Urszula Jabłońska-Mruk

Opracowanie: szkolnastrona.pl