informacjepoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

ankieta

Co zwiększa motywację Państwa dziecka do nauki?

Pokaż wyniki
lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Piątek, 2018-12-14
Imieniny:
Alfreda, Izydora
lista mailingowa
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona startowa » Uczymy tolerancji

Uczymy tolerancji

Szkolenie antydyskryminacyjne dla nauczycieli

Przeciwdziałanie dyskryminacji, zapewnienie równości szans oraz aktywne działania mające na celu przełamywanie stereotypów dotyczących wszelkiego rodzaju inności to jedna z głównych idei Unii Europejskiej. Polska jako państwo członkowskie – jest zobligowana do czynnego wdrażania tych działań we wszystkich obszarach życia, w tym także edukacji, na każdym jej szczeblu. W związku z tym, nauczyciele naszej placówki podjęli doskonalenie w tym zakresie organizowane przez Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet. Szkolenie obejmowało  następujące zagadnienia:

 

 • Edukacja medialna- sposób przeciwdziałania dyskryminacji
 • Różne formy dyskryminacji i sposoby przeciwdziałania
 • Znaczenie tradycji kulturowej we współczesnym świecie
 • Świadome posługiwanie się językiem dla celów społecznej komunikacji i własnego rozwoju
 • Wizerunki kobiet i mężczyzn w prasie opiniotwórczej
 • Mechanizmy działania mitów i stereotypów
 • Wzorce zachowań i stereotypy prezentowane w literaturze, filmie, sztuce
 • Stereotypy w przekazach medialnych
 • Media a prasa
 • Dyskryminacja w reklamie-analiza prasy
 • Niepełnosprawność w mediach
 • Męskość i kobiecość w mediach i reklamie
 • Język  dyskryminacji
 • Media informacyjne a dyskryminacja

 

    Uczestnicząc w szkoleniach nauczyciele mają możliwość świadomego podejmowania działań podnoszących poziom wiedzy, umiejętności i wpływających na postawy, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole. Swoją wiedzą dzielą się   z wychowawcami, przygotowują dla nich materiały i treści, które warto podjąć na godzinach wychowawczych, a także służą swoim wsparciem w sytuacjach trudnych.

Dorota Kaleta

Aneta Dzienia

Opracowanie: szkolnastrona.pl