informacjepoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

ankieta

Co zwiększa motywację Państwa dziecka do nauki?

Pokaż wyniki
lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Poniedziałek, 2018-10-22
Imieniny:
Haliszki, Lody
lista mailingowa
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona startowa » Szkolny Festiwal Nauki

Szkolny Festiwal Nauki

Prezentacja efektów projektów edukacyjnych ...


POD ZNAKIEM GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH


Publiczna prezentacja projektów realizowanych w kl. II Gimnazjum  

 

                 w Wartkowicach w r. szk. 2011/2012

 

22 czerwca upłynął w naszej szkole pod znakiem projektów gimnazjalnych. O godzinie 9.15 uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum zebrali się na sali gimnastycznej przygotowanej odpowiednio do potrzeb grup prezentujących realizowane w ciągu roku obowiązkowe projekty edukacyjne. Spotkanie rozpoczął doradca metodyk, przybliżając słuchaczom cele i intencje towarzyszące organizatorom spotkania, a także wpisane w przedsięwzięcie korzyści, również te dotyczące gimnazjalistów klas pierwszych. W pokazie wzięli ponadto udział opiekunowie uczniów oraz inni zainteresowani nauczyciele.

W ciągu trzech kolejnych godzin zaprezentowano 11 projektów realizowanych w mijającym roku w związku z wdrażaniem decyzji ministerialnej zobowiązującej szkoły do stworzenia uczniom warunków uczenia się w ramach wdrażania projektu odnotowanego na koniec gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły.

Opiekunami grup projektowych byli w bieżącym roku następujący nauczyciele: H. Ceranka, U. Jabłońska, E. Wojtczak, A. Długoszowska, E. Matusiak, M. Antosik, A. Bartczak.

Młodzież realizowała działania opatrzone tytułami:

  • Woda jako składnik życia, Sole wokół nas (opiekun H. Ceranka),
  • Litwa – kultura i zabytki, Wulkany w Europie południowej (opiekun U. Jabłońska),
  • Podróże po naszym powiecie – turystyka i zabytki szansą rozwoju, Szkoły naszej małej ojczyzny warunkiem rozwoju Gminy Wartkowice (opiekun E. Wojtczak),
  • Bryły platońskie, Jednostki miar i wag na przestrzeni wieków (opiekun A. Długoszowska),
  • Droga siostry Faustyny Kowalskiej do świętości (opiekun E. Matusiak),
  • Śladami historii w Gminie Wartkowice i okolicy (opiekun M. Antosik) 
  • W jaki sposób gimnazjalista może manifestować swój patriotyzm? (opiekun A. Bartczak).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 8 grup uczniowskich pracowało w ramach innowacji Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery [1] realizowanej w szkole za zgodą autorów i wiedzą KO w Łodzi.[2] W ramach innowacyjnego programu zrealizowane zostały z młodzieżą następujące tematy: Woda jako składnik życia, Sole wokół nas, Litwa – kultura i zabytki, Wulkany w Europie południowej, Podróże po naszym powiecie – turystyka i zabytki szansą rozwoju, Szkoły naszej małej ojczyzny warunkiem rozwoju Gminy Wartkowice, Bryły platońskie oraz  Jednostki miar i wag na przestrzeni wieków[3].

Wszyscy prezenterzy podstawą swych wystąpień uczynili prezentacje multimedialne, albumy, foldery, ulotki, plansze i plakaty. Ciekawym dodatkiem były przygotowane przez niektóre grupy makiety i modele.

Młodzież włożyła w swe publiczne wystąpienia wiele pracy i serca, odbywając wartościową niewątpliwie lekcję, również w zakresie trudnej sztuki komunikowania się i przekazu informacji.

Opiekunowie mieli okazję zaobserwowania także mankamentów i niedociągnięć, które z pewnością pomogą określić kierunki dalszej pracy z młodzieżą.

Na przyszłość dobrze byłoby pamiętać o eliminowaniu odtwarzania wiedzy na rzecz rozwiązywania wyraźnie sprecyzowanych i uświadomionych od samego początku problemów. Taka przecież idea przyświeca decyzji ministerialnej wprowadzającej projekt jako obowiązkowy sposób pracy z uczniem gimnazjum.[4]

 

Doradca: mgr G. Jańczyk                                    

Szkolny koordynator projektów gimnazjalnych: mgr M. Błaszczyk[1] Innowacja opracowana przez ECORYS Polska Sp. z o. o. w ramach EFS, priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe autorstwa B. Zając, A. Miękiny, W. Krefta, K. Rokoszewskiego i A. Zająca.

[2] Odpowiednie pisma w tej sprawie zawiera dokumentacja związana z projektem będąca w dyspozycji dyrektora ZS w Wartkowicach R. Sobczak będącej szkolnym koordynatorem przyjętego do realizacji przedsięwzięcia.

[3] Ostatecznie przyjęto, że tematy projektów na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmą następujące brzmienie: Woda jako składnik życia, Sole wokół nas, Litwa – kultura i zabytki atrakcją turystyczną i powodem do dumy, Wulkany w Europie południowej jako zjawisko fizyczne i atrakcja turystyczna, Podróże po naszym powiecie – turystyka i zabytki szansą rozwoju, Szkoły naszej małej ojczyzny warunkiem jej rozwoju, Co przyniosła światu fascynacja Platona bryłami? oraz  Jednostki miar i wag na przestrzeni wieków.

[4] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania… (…uczniowie klas gimnazjalnych (…) mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.)Opracowanie: szkolnastrona.pl