informacjepoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

ankieta

Co zwiększa motywację Państwa dziecka do nauki?

Pokaż wyniki
lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Piątek, 2017-07-28
Imieniny:
Ady, Wiwiany
lista mailingowa
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja i nabór

                                                        

 Zarządzenie Wójta Gminy Wartkowice w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do Publicznego Przedszkola w Wartkowicach, Punktów Przedszkolnych w Drwalewie, Parądzicach i Pełczyskach, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Kłódnej i w Wartkowicach i do klas I Szkoły Podstawowej w Kłódnej i Szkoły Podstawowej w Wartkowicach w roku szkolnym 2017/2018.

 WYNIKI  REKRUTACJI (na rok szkolny 2017/2018)


   Dokumenty do pobrania

nazwa dokumentu zgłoszenie/wniosek
wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego pobierz...
kryteria naboru do oddziału przedszkolnego pobierz...
harmonogram pobierz...
zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej pobierz...
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej pobierz...


Lista kandydatów przyjętych do odzdziału przedszkolnego na rok szkolny ......


U W A G A,


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych  -
informacja maj/czerwiec

.........................................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi - nowy adres strony logowania do systemu

Logowanie do elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi na rok szkolny 2017/18 odbywa się za pośrednictwem strony
lodz.e-omikron.pl
.........................................................................................................................................................................................................

REJESTRACJA KANDTDATA
Od 22.05.2017r. do 21.06.2017 do godz. 12.00 - KANDYDAT loguje się w systemie elektronicznego naboru
adres:
https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

Do zalogowania się (rejestracja) posłuży ci login i hasło, udostępniony przez Gimnazjum. Masz możliwość zmiany hasła, ale jeżeli zmienisz i zapomnisz – zamkniesz sobie drogę do rejestracji podania. Najlepiej otrzymane hasło zapisz i nie udostępniaj nikomu.
 Po zalogowaniu się w 1 kroku sprawdź i uzupełnij dane adresowe swoje i swoich rodziców; wymagany 1 telefon kontaktowy; pola z gwiazdką jest obowiązkowe.
 Wybór języków obcych: licea i technika – dwa języki poziom zaawansowany; szkoła zawodowa – 1 język. Języki wybierasz z listy rozwijalnej i dodajesz do listy. Powstanie krótka lista języków (kolejność nieistotna). Możesz je usuwać z listy czerwoną ikoną.
 Wybór szkół KANDYDAT może aplikować max do 3 szkół (W SUMIE). Na liście szkoły ustawiają się automatycznie (kolejność nieistotna).
 NAJWAŻNIEJSZY ETAP – utworzenie LISTY PREFERENCJI, z klas/oddziałów, które Cię interesują; możesz wybrać dowolną liczbę klas;

NAJWAŻNIEJSZA– na pozycji 1. Klasy/oddziały wybrane przesuwasz na liście strzałeczkami; usuwasz czerwoną ikoną
 Między stronami wniosku przechodzisz przyciskiem: dalej.
 Na ostatniej stronie wniosku przycisk zapisz i zakończ.
 Wniosek drukuje się w .pdf z bocznej zakładki przed wylogowaniem się z systemu.
 Wydrukowany wniosek musisz sprawdzić, wpisać datę wydruku, konieczne podpisy KANDYDATA i rodzica/opiekuna prawnego (w 2 miejscach).
 Wydrukowany wniosek z podaniem do szkoły,  dostarczasz do szkoły pierwszego wyboru.
 PO ODDANIU WNIOSKU DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NIE WOLNO KANDYDATOWI DOKONYWAĆ POPRAWEK W SYSTEMIE na swoim koncie!!!
 Wniosek składa się zazwyczaj z 3-4-5 stron. Jedną z nich z  pieczątką (potwierdzenie złożenia wniosku)  otrzymasz w sekretariacie szkoły, w której zostawisz wniosek , czyli w SZKOŁE PIERWSZEGO WYBORU).
Uwaga, nie czekaj z rejestracją do końca, możliwe przeciążenie serwera i wystąpienie trudności. W loginach możesz pomylić zero z dużym O oraz 1 z małą literą l – metodą prób i błędów trafisz. Jeżeli wybranej szkoły nie ma na liście rozwijalnej to zapewne jest to szkoła spoza naboru elektronicznego – sprawdź i śledź informacje dotyczące rekrutacji na stronach internetowych szkół.
22.05.2017 – 21.06.2017 REJESTRACJA , uzupełnienie wniosku  i
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów lub kryteriów rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru.
W postępowaniu uzupełniającym: 12.07.2017 godz. 12:00 – 14.07.2017, godz. 12:00.
  uzupełniony, sprawdzony, wydrukowany i podpisany przez kandydata i Rodzica WNIOSEK  możesz złożyć już w maju albo na początku czerwca; do niektórych szkół wymagane jest PODANIE pobrane ze strony szkoły ponadgimnazjalnej (pobierasz i zawozisz podanie do szkoły,  która jest na 1 miejscu Twojej listy- to jest SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU). (Podanie do LO w Poddębicach jest już dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA).
.............................................................................................................................
23.06.2017 – 27.06.2017 do godz. 12.00
Dostarczenie wymaganych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego).
.................................................................................................................................
3.07.2017  do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W postępowaniu uzupełniającym: 7.08.2016 do godz. 12:00.
....................................................................................................................................    
3.07.2017 od godz. 12:00   do  10.07.2017 godz. 12:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
W postępowaniu uzupełniającym: od 8 sierpnia 2017 godz. 12:00 do 10 sierpnia 2017r. godz. 15:00
.........................................................................................................................................................................
od 23.06.2017 od godz. 12.00 do dn. 5.07.2017r. wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (szkoły zawodowe, technika) skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

--


 


dla ucznia -  strony internetowe szkół ponadgimnazjalnych w najbliższej okolicy ...

 

Nazwa szkoły / zespołu szkół Strona internetowa szkoły
Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Poddębicach Wejdź na stronę szkoły
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy Wejdź na stronę szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pddębicach Wejdź na stronę szkoły
Zespół Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich Wejdź na stronę szkoły
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Wejdź na stronę
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy Wejdź na stronę szkoły
Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Wejdź na stronę szkoły

Opracowanie: szkolnastrona.pl