Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

                                                                                                                                                                       

            WITAMY  NA  STRONIE   INTERNETOWEJ

 

S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A 

         i m. M A R S Z A Ł K A    J Ó Z E F A    P I Ł S U D S K I E G O
         w   W A R T K O W I C A C H 


 

dla Rodziców: Zebranie śródroczne odbędzie się 21 stycznia 2019r. od godz. 16.30.


Aktualności

W wielkanocnej odsłonie...

"Cała Polska Czyta Dzieciom" - kontynuacja programu

Z wizytą w Aeroklubie Łódzkim


Z życia projektu "W czasie i przestrzeni"

PROFILAKTYKA W SZKOLE

Spotkanie dzieci i młodzieży z psychologiem-


tytuł prelekcji: "Można się dogadać"


Powitaliśmy Wiosnę


Konkurs "eko-Marzanna 2017"

NA GÓRĘ