Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

                                                                                                                                                                       

            WITAMY  NA  STRONIE   INTERNETOWEJ

 

S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A 

         i m. M A R S Z A Ł K A    J Ó Z E F A    P I Ł S U D S K I E G O
         w   W A R T K O W I C A C H 


 

Rok 2018/2019 już za nami !!!!

 

Aktualności

Święto Rodziny w naszej Gminie


F E S T Y N    R O D Z I N N Y   w  O B I E K T Y W I

Czwartoklasiści w projekcie EDUSCIENCE

Podnoszenie kompetencji uczniowskich

w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych

z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE

I Gminna Spartakiada Przedszkolaków

Moc niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy!

Rajd rowerowy

D o ł ą c z    d o     N A S  . . .

NA GÓRĘ