Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

                                                                                                                                                                       

            WITAMY  NA  STRONIE   INTERNETOWEJ

 

S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A 

         i m. M A R S Z A Ł K A    J Ó Z E F A    P I Ł S U D S K I E G O
         w   W A R T K O W I C A C H 


 

Rok 2018/2019 już za nami !!!!

 

Aktualności

"Na własne konto"

Projekt edukacji ekonomicznej

Uwaga, KONKURS

Literacko i po angielsku

Zadanie - LEPSZA SZKOŁA

P R O J E K T    E D U K A C Y J N Y

NA GÓRĘ