Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

                                                                                                                                                                       

            WITAMY  NA  STRONIE   INTERNETOWEJ

 

S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A 

         i m. M A R S Z A Ł K A    J Ó Z E F A    P I Ł S U D S K I E G O
         w   W A R T K O W I C A C H 


 

dla Rodziców: Zebranie śródroczne odbędzie się 21 stycznia 2019r. od godz. 16.30.


Aktualności

Rok szkolny 2018/2019

3 września 2018r.

rozpoczęcie nowego roku szkolnegoSmile

VII Spartakiada Przedszkolaka


Biegali, skakali, rysowali, odpowiadali na pytania konkursowe... .

NA GÓRĘ