Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

                                                                                                                                                                       

            WITAMY  NA  STRONIE   INTERNETOWEJ

 

S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A 

         i m. M A R S Z A Ł K A    J Ó Z E F A    P I Ł S U D S K I E G O
         w   W A R T K O W I C A C H 


 

Rok 2018/2019 już za nami !!!!

 

Aktualności

Jasełka 2016

 

                                                                pod hasłem:


"DZIELMY  SIĘ  CHLEBEM  MIŁOŚCI"

PROFILAKTYKA W SZKOLE


Działania w bż. roku szkolnym...

PROFILAKTYKA W SZKOLE

K O D E K S   D O B R Y C H   M A N I E R

NA GÓRĘ