Rekrutacja i nabór

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Wartkowice w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do Publicznego Przedszkola w Wartkowicach, Punktów Przedszkolnych w Drwalewie i Pełczyskach, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Kłódnej i w Wartkowicach i do klas I Szkoły Podstawowej w Kłódnej i Szkoły Podstawowej w Wartkowicach w roku szkolnym 2019/2020

 


 

Dokumenty do pobrania

 

nazwa dokumentu zgłoszenie/wniosek
wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego pobierz...
kryteria naboru do oddziału przedszkolnego pobierz...

harmonogram zawarty w  Zarządzeniu nr 19/2019 Wójta Gminy Wartkowice

z dn. 28.01.2019, s.2

otwórz
zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej pobierz...
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej pobierz...

Uchwała nr XXXII/220/2017r. Rady Gminy Wartkowice w sprawie określenia kryteriów

stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; oddział przedszkolny

pobierz...

Uchwała nr XXXII/221/2017r. Rady Gminy Wartkowice w sprawie określenia kryteriów

branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I;szkoła podstawowa

pobierz...

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach na rok szkolny  2019/2020

Oświadczenie rodzica potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie rodzica potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych -

Zarządzenie Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów do  klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia) na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na rok szkolnych 2019/2020, w województwie łódzkim.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

 


dla ucznia -  strony internetowe szkół ponadgimnazjalnych w najbliższej okolicy ...

 

Nazwa szkoły / zespołu szkół Strona internetowa szkoły
Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Poddębicach Wejdź na stronę szkoły
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy Wejdź na stronę szkoły
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pddębicach Wejdź na stronę szkoły
Zespół Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich Wejdź na stronę szkoły
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Wejdź na stronę
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy Wejdź na stronę szkoły
Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Wejdź na stronę szkoły

NA GÓRĘ