Rekrutacja i nabór

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Wartkowice w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do Publicznego Przedszkola w Wartkowicach, Punktów Przedszkolnych w Drwalewie i Pełczyskach, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Kłódnej i w Wartkowicach i do klas I Szkoły Podstawowej w Kłódnej i Szkoły Podstawowej w Wartkowicach w roku szkolnym 2020/2021

 


 

Dokumenty do pobrania

 

nazwa dokumentu zgłoszenie/wniosek
wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego pobierz...
kryteria naboru do oddziału przedszkolnego pobierz...

harmonogram zawarty w  Zarządzeniu nr 19/2019 Wójta Gminy Wartkowice

z dn. 28.01.2019, s.2

otwórz
zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej pobierz...
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej pobierz...

Uchwała nr XXXII/220/2017r. Rady Gminy Wartkowice w sprawie określenia kryteriów

stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; oddział przedszkolny

pobierz...

Uchwała nr XXXII/221/2017r. Rady Gminy Wartkowice w sprawie określenia kryteriów

branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I;szkoła podstawowa

pobierz...

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach na rok szkolny  2019/2020

Oświadczenie rodzica potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie rodzica potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

 

NA GÓRĘ