Dokumenty szkolne

 
Statut czytaj
Program profilaktyczno-wychowawczy czytaj
Zasady oceniania uczniów klas I-III SP

czytaj

Zasady i kryteria ustalania oceny zachowania uczniów

czytaj


WYMAGANIA EDUKACYJNE
SZKOŁA PODSTAWOWA                                               

Religia/Etyka czytaj
Język polski

czytaj

Historia czytaj
Język angielski czytaj
Matematyka czytaj
Przyroda czytaj
Zajęcia komputerowe czytaj
Zajęcia techniczne czytaj
Plastyka czytaj
Muzyka czytaj
Wychowanie fizyczne czytaj
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                    

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

DOWOZY I ODWOZY

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu ze szkoły/przedszkola


NA GÓRĘ