Dokumenty szkolne

 
Statut czytaj
Program profilaktyczno-wychowawczy czytaj
Zasady oceniania uczniów klas I-III SP

czytaj

Zasady i kryteria ustalania oceny zachowania uczniów

czytaj


WYMAGANIA EDUKACYJNE
SZKOŁA PODSTAWOWA                                               

Religia/Etyka czytaj
Język polski czytaj
Historia czytaj
Język angielski czytaj
Matematyka czytaj
Przyroda czytaj
Zajęcia komputerowe czytaj
Zajęcia techniczne czytaj
Plastyka czytaj
Muzyka czytaj
Wychowanie fizyczne czytaj
GIMNAZJUM
Religia/etyka czytaj
Język polski czytaj
Historia czytaj
WOS czytaj
Język angielski czytaj
Język niemiecki czytaj
Matematyka czytaj
Fizyka czytaj
Chemia czytaj
Biologia czytaj
Geografia czytaj
Informatyka czytaj
Zajęcia techniczne czytaj
Plastyka czytaj
Muzyka czytaj
Edukacja dla bezpieczeństwa czytaj
Wychowanie fizyczne czytaj

                                    

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu ze szkoły/przedszkola


NA GÓRĘ