Nasza droga do nadania patronaDroga szkoły do nadania imienia

Od roku 1964, czyli oddania do użytku nowego budynku, Szkoła Podstawowa w Wartkowicach nosiła imię Hanki Sawickiej -  działaczki polskiego rewolucyjnego ruchu młodzieżowego i bojowniczki o wolność z okresu II wojny światowej. Chociaż powszechnie mówiono, że patronkę dla szkoły wybrało społeczeństwo lokalne, w rzeczywistości nazwisko to zostało już wcześniej przypisane do numeru naszej szkoły i przyjmowaliśmy go razem z oddanym do użytku 709. gmachem tysiąclatki. Wraz ze zmianami polityczno – ustrojowymi  osoba patronki stała się tematem sporów zainicjowanych przez miejscowe środowisko członków  i sympatyków Solidarności. Pomimo faktu, iż nie dokonano oficjalnej zmiany patronki pewnej nocy na przełomie lat 80-tych i 90-tych tablica pamiątkowa na frontowej ścianie budynku szkoły została zniszczona przez nieznanych sprawców  i od tej chwili uczniom była znana tylko ze starych fotografii.  
Kwestia wyboru nowego patrona dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Wartkowicach wróciła wraz z utworzeniem Zespołu Szkół. Sprawa ta nabrała realniejszych kształtów 2 lata temu z inicjatywy pani dyrektor Romualdy Sobczak. Padały różne kandydatury, które było szeroko dyskutowane zarówno przez członków Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły, jak i wśród uczniów i ich rodziców. Celowo jednak nie spieszono się z decyzją chcąc umożliwić wszystkim prawo do wypowiedzenia się w tej kwestii. Przeprowadzone zostały ankiety wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli i ostatecznie okazało się, iż zaakceptowaną przez większość osobą został Marszałek Józef Piłsudski. Dnia 25 czerwca 2009 roku organ prowadzący – Rada Gminy  oficjalnie zniosła imię Hanki Sawickiej z dniem 31 sierpnia 2009 roku i podjęła uchwałę w sprawie nadania z dniem 1 września tegoż roku imienia „Marszałka Józefa Piłsudskiego” Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Wartkowicach. Stworzono projekt „Imię dla szkoły” w którym nakreślono harmonogram wszystkich działań prowadzących do nadania imienia i przystąpiono do realizacji zadań.  Ścianę frontową szkoły po prawej stronie wejścia zdobi popiersie Marszałka  z Jego wizerunkiem oraz tekstem w następującym brzmieniu:
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.
Józef Piłsudski
Pierwszy Marszałek Polski
Wartkowice, 11 listopada 2009.
Od niedawna szkoła może się także poszczycić własnym logo, autorstwa nauczycieli sztuki Doroty Sowińskiej oraz Krzysztofa Kozińskiego. Są oni także autorami muzyki do utworu, którego dźwięki będą uświetniały uroczystości szkolne. Tekst hymnu naszej szkoły opracowany został na podstawie wiersza Wandy Malickiej
pt. „Szary mundur” i brzmi:

„(…) Wiódł Komendant swe Legiony
Krwawym ojców szlakiem starym,
w piersi serce miał gorące,
a na sobie mundur szary.

(…)Wydarł wolność wrogom,
pochyliły się sztandary,
nie zdobiła go purpura,
lecz strzelecki mundur szary.
W Twoje (…) pójdziem ślady
świętych znaków bronić śmiele,
a Twój cel: Ojczyzny chwała
niechaj naszym będzie celem”


Na podst. tekstu Grażyny Jańczyk opracowała Sylwia Napieraj


NA GÓRĘ