Kadra nauczycielska

 

 SKŁAD ZESPOŁU

 

 • mgr inż. Romualda Sobczak - nauczyciel dyplomowany, dyrektor Zespołu Szkół, uczy informatyki; posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum;
 • mgr Andrzej Błaszczyk - nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego, zastępca dyrektora Zespołu Szkół; posiada uprawnienia sędziowskie piłki ręcznej, jest członkiem zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego;
 • mgr Jolanta Andrysiewicz - nauczyciel dyplomowany, wychowawca, edukacja wczesnoszkolna, administrator szkolnej strony internetowej;
 • mgr Katarzyna Andrzejczak – nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki i informatyki;
 • mgr Marlena Antosik – nauczyciel mianowany, wychowawca, uczy języka niemieckiego i przyrody;
 • mgr Mariola Błaszczyk - nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz;
 • mgr Elżbieta Bydałek – nauczyciel dyplomowany, uczy języka niemieckiego;
 • mgr Anna Cichecka - nauczyciel mianowany, opiekun świetlicy szkolnej;
 • mgr Jarosław Cieślak – nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego, geografii i historii;
 • mgr Aneta Długoszewska – nauczyciel dyplomowany, wychowawca, uczy matematyki i przyrody;
 • mgr Jolanta Dryniak - nauczyciel dyplomowany, wychowawca, uczy matematyki i prowadzi zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym;
 • mgr Katarzyna Durys - nauczyciel dyplomowany, wychowawca, uczy języka angielskiego;
 • mgr Aneta Dzienia - nauczyciel dyplomowany, wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • mgr Anna Fabijańczyk - nauczyciel mianowany, wychowawca, uczy klasę przedszkolną oddziału przy szkole;
 • mgr Iwona Gieraga - nauczyciel dyplomowany, wychowawca, uczy zajęć technicznych, techniki i chemii;
 • mgr Renata Golczyńska - nauczyciel dyplomowany, uczy edukacji wczesnoszkolnej, jest nauczycielem wspomagającym, prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rewalidacyjne;
 • mgr Urszula Jabłońska-Mruk - nauczyciel dyplomowany, uczy geografii i biologii; posiada uprawnienia egzaminatora OKE dla szkoły podstawowej;
 • mgr Mariola Kacprzak - nauczyciel dyplomowany, wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • mgr Dorota Kaleta – nauczyciel dyplomowany, wychowawca, uczy języka polskiego, zajęć komputerowych i etyki;
 • mgr Sylwester Kamiński - nauczyciel mianowany, uczy religii;
 • mgr Katarzyna Kozak - nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego, opiekun Samorządu Szkolnego; posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zakresie przedmiotów humanistycznych w gimnazjum oraz trenera w zakresie edukacji eko-kulturowej „Jestem stąd”;
 • mgr Krzysztof Koziński - nauczyciel dyplomowany, uczy sztuki; kapelmistrz orkiestry OSP w Poddębicach, członek Zarządu Gminnego OSP RP w Poddębicach;
 • mgr Teresa Krawczyk - nauczyciel dyplomowany, wychowawca, uczy wychowania fizycznego;
 • mgr Justyna Kucharska - nauczyciel kontraktowy, prowadzi zajęcia logopedyczne;
 • mgr Anna Marciniak – nauczyciel dyplomowany, wychowawca, uczy języka polskiego, WOS-u i historii;
 • mgr Ewa Matusiak – nauczyciel dyplomowany, wychowawca, uczy religii; wychowawca; posiada uprawnienia do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie;
 • mgr Artur Meyer – nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego;
 • mgr Sylwia Napieraj – nauczyciel dyplomowany, wychowawca, uczy języka angielskiego; posiada uprawnienia egzaminatora maturalnego OKE w zakresie języka angielskiego;
 • Urszula Owczarek - Łuczak– nauczyciel mianowany, wychowawca, uczy języka angielskiego;
 • mgr Agnieszka Posiła - nauczyciel dyplomowany, wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody;
 • mgr Elżbieta Powłoka- nauczyciel mianowany, wychowawca, uczy matematyki, informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • Agnieszka Radwańska - nauczyciel mianowany, wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • mgr Joanna Sęczkowska – nauczyciel dyplomowany, uczy chemii i fizyki;
 • mgr Dorota Sowińska - nauczyciel dyplomowany, uczy muzyki i plastyki;
 • mgr Anita Stelmach - nauczyciel dyplomowany, wychowawca, uczy języka polskiego; posiada uprawnienia egzaminatora OKE dla szkoły podstawowej;
 • mgr Beata Szymczak - nauczyciel dyplomowany, wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 •   mgr Paulina Tenderenda - nauczyciel mianowany, opiekun świetlicy szkolnej;
 • lic. Dorota Trzeszczak - nauczyciel dyplomowany, wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • mgr Elżbieta Wojtczak – nauczyciel dyplomowany, uczy historii i wychowania do życia w rodzinie, lider w zakresie szkoleń informatycznych „INTEL – Nauczanie ku przyszłości” posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zakresie przedmiotów humanistycznych w gimnazjum oraz trenera w zakresie edukacji eko-kulturowej „Jestem stąd";
NA GÓRĘ