Kadra nauczycielska

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

Romualda Sobczak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Andrzej Błaszczyk

RADA PEDAGOGICZNA

1.

 Jolanta Andrysiewicz

2.

 Katarzyna Andrzejczak

3.

Marlena Antosik

4.

Mariola Błaszczyk

5.

Elzbieta Bydałek

6.

Anna Cichecka

7.

Jarosław Cieślak

8.

Aneta Długoszewska

9.

Jolanta Dryniak

10.

Katarzyna Durys

11.

Aneta Dzienia

12.

Anna Fabijańczyk

13.

Iwona Gieraga

14.

Renata Golczyńska

15.

Jakub Hejduk

16.

Urszula Jabłońska - Mruk

17.

Mariola Kacprzak

18.

Dorota Kaleta

19.

Sylwester Kamiński

20.

Katarzyna Kozak

21.

Krzysztof Koziński

22.

Teresa Krawczyk

23.

Justyna Kucharska

24.

Anna Leśniewska

25.

Anna Marciniak

26.

Ewa Matusiak

27.

Artur Meyer

28.

Sylwia Napieraj

29.

Agnieszka Posiła

30.

Elżbieta Powłoka

31.

Agnieszka Radwańska

32.

Joanna Sęczkowska

33.

Anita Stelmach

34.

Beata Szymczak

35.

Paulina Tenderenda

36.

Dorota Trzeszczak

37.

Elżbieta Wojtczak

 

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW 
I SAL LEKCYJNYCH

 

 

Lp.

Imię i nazwisko wychowawcy

Klasa

nr sali lekcyjnej

1.

Jolanta Dryniak

oddział przedszkolny

3

2.

Aneta Dzienia

Ia

23

3.

Mariola Kacprzak

Ib

24

4.

Jolanta Andrysiewicz

IIa

11

5.

Agnieszka Posiła

IIb

13

6.

Dorota Trzeszczak

IIIa

11

7.

Agnieszka Radwańska

IIIb

14

8.

Katarzyna Kozak

IV

25

9.

Ewa Matusiak

Va

7

10.

Aneta Długoszewska

Vb

21

11.

Dorota Kaleta

Vc

10

12.

Iwona Gieraga

VIa

20

13.

Urszula Jabłońska

VIb

5

14.

Katarzyna Durys

VII

12

15.

Teresa Krawczyk

VIIIa

6

16.

Joanna Sęczkowska

VIIIb

22

 

 

 

NA GÓRĘ