Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dla ucznia

Dla ucznia

Teksty do konkursu "Leselust"

Teksty na poziomie A1/A2
 
 
 

In der Schule
Landern und Nationalitaten
Lebensmittel einkaufen


Mein Tag

Meine Stadt

Meine Woche

Neu in der Stadt
Plane fur Freizeit

 
 
 

 

Teksty A2/B1
 
 
 

 

OFERTA  PROGRAMÓW SPORTOWYCH 

 

MULTISPORT zajęcia dla uczniów klas IV-VI SP czytaj więcej...
NAUKA PŁYWANIA - wyjazdy na basen czytaj więcej...

 

 


 

 

Zadania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia   czytaj ...

 


Jeśli masz problem, zadzwoń !

 

nr telefonu nazwa instytucji
800 121 212 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
801 199 990 Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania
801 120 002 Niebieska Linia-Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
54 414 43 53 Punkt Informacyjny Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
800 120 226 Policyjny Telefon Zaufania
116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

 Szkolny Kodeks TIK

 

Od stycznia 2014 r. obowiązuje w Zespole Szkół w Wartkowicach opracowany przez uczniów i nauczycieli kodeks postępowania w zakresie wykorzystywania narzędzi i środków technoligii informacyjno - komunikacyjnej. Opracowany i wdrażany Kodeks TIK jest jednym z działań  realizowanego projektu "Aktywna edukacja".

czytaj ...

 


Projekt edukacyjny

 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. – zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046) – uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

 

 

 


Dzwonki w szkole

 

1. 7.40-8.25
2. 8.35-9.20
3. 9.30-10.15
4. 10.30-11.15
5. 11.30-12.15
6. 12.30-13.15
7. 13.30-14.15
8. 14.20-15.00

 


 

 

 

NA GÓRĘ