"PRZEDSZKOLANDIA"

Spartakiada Przedszkolaków

Już po raz ósmy w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wartkowicach odbyła się Spartakiada Przedszkolaków.
Jest ona corocznym świętem wspólnej przygody i lekcji fair play wielkich-małych sportowców.
Organizacja imprezy na stałe wpisała się w kalendarz gminnych imprez sportowych adresowanych do najmłodszych mieszkańców. Co najważniejsze, nikt w tej zabawie nie był przegranym. Każdy przedszkolak opuszczał halę z medalem na piersi ufundowanym przez Gminę Wartkowice - współorganizatora spartakiady. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem i uznaniem środowiska lokalnego.

W tym roku w zmaganiach brały udział 6 osobowe drużyny zawodników w wieku od 3 do 6 lat.  Towarzyszyli im opiekunowie, kibice, rodzice. Każda drużyna przygotowała jednolity strój sportowy, własny emblemat oraz specjalnie na tę imprezę przygotowane okrzyki sportowe.        

Rywalizacja odbywała się w różnych konkurencjach sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci. Całość imprezy przygotowali wychowawcy klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej w Wartkowicach – p. D. Trzeszczak, J. Radwańska i A. Dzienia, nauczyciel wf p. T. Krawczyk oraz  A. Błaszczyk - animator sportu i nauczyciel wf.

Celem przedsięwzięcia było działanie na rzecz rozwijania aktywności ruchowej dzieci oraz integracja dzieci z  placówek przedszkolnych działających na terenie gminy.
Coroczna impreza popularyzuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Służy wzmacnianiu wiary dziecka we własne siły, przygotowuje do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami.

Kolejna Spartakiada Przedszkolaków – "PRZEDSZKOLANDIA" już  w 2020 roku.

 

               

                                                                                       Opracowały: D. Trzeszczak, A. Dzienia, A. Radwańska

NA GÓRĘ