Pora odtrąbić kolejny sukces!!!

 

Lidia Banasiak – uczennica klasy IIIb gimnazjum zdobyła II miejsce w siódmej edycji konkursu recytatorskiego „Poezja Ziemowita Skibińskiego” zorganizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

W konkursie udział wzięło 12 uczestników. Skład komisji konkursowej zasilili: Wiesława Beda – Prezes ZNP o/Poddębice, Magdalena Binder – Dyrektor Domu Kultury i Sportu w Poddębicach i Beata Matusiak - Ignar – Pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach.

Ziemowit Skibiński był poetą, eseistą i historykiem.
W swojej twórczości czerpał z kultury klasycznej i tradycji chrześcijańskich. Wielką inspiracją były dla niego rodzinne Poddębice.
Komisja konkursu recytatorskiego poświęconego jego twórczości, zwracając uwagę na dobór repertuaru, dostosowanie do możliwości wykonywanych recytacji, dykcję, interpretację wiersza oraz ogólny wyraz artystyczny, podkreśliła  duże zaangażowanie uczestników i ich opiekunów w przygotowanie recytacji.
W konkursie szkołę reprezentował również uczeń klasy IIIb Jakub Kawecki.  

Katarzyna Kozak

NA GÓRĘ