Święto PATRONA


Widowiskowo - Radośnie - Aktywnie


Wielkie świętowanie związane z Dniem Patrona naszej szkoły oraz obchodami 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęliśmy już w dn. 7 listopada. Od rana odbywały się projekcje filmowe, prezentacje i inne zajęcia przybliżające nam postać Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego zasługi dla odrodzenia wolnej Polski. Następnie dyrektor szkoły p. R. Sobczak swoim wystąpieniem otworzyła oficjalne uroczystości zaplanowane na  ten szczególny dzień. Na początku odbyło się przekazanie w ręce uczniów klas drugich opieki nad sztandarem szkoły. Kolejnym punktem uroczystego apelu było złożenie ślubowania na sztandar przez uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Pasowania najmłodszych kolegów i koleżanek na uczniów naszej szkoły dokonali dyr. p. R. Sobczak i z-ca  dyr. p. A. Błaszczyk. Akcentem wieńczącym całość oficjalnych uroczystości była prezentacja wzruszającego spektaklu nawiązującego do trudnych dziejów naszego kraju podążającego ku wolności. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas pierwszych gimnazjum pod opieką swoich wychowawców. Po występie artystycznym wręczono nagrody zwycięzcom konkursu wiedzy o patronie. Złożono także kwiaty pod tablicą upamiętniającą wydarzenia związane z nadaniem szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego oraz w licznym składzie nasi rodzice. Wszystkie wydarzenia z dnia  7 listopada tego roku były najlepszym dowodem na to, że patriotyzm można przeżywać razem i radośnie. Przekonaliśmy się o tym także podczas drugiej części świętowania. Podczas zabaw sportowych  zaangażowali się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Było radośnie i aktywnie. Dla zwycięskich zespołów klasowych Rada Rodziców ufundowała specjalne nagrody.

protokol z części sportowej

NA GÓRĘ