Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dokumenty do pobrania
nazwa dokumentu pobierz

harmonogram udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pobierz

wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

pobierz

formularz - zakres dostosowań

pobierz

formularz - wykaz uczniów objętych pomocą

pobierz

ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej - ewaluacja

pobierz

 


Plan Działań Wspierających


ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO


Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia

 

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia_2013-2014

(dotyczy kształcenia specjalnego)

/dla nauczycieli opracowujących IPET/

http://www.men.gov.pl


NA GÓRĘ