Gdzie można spotkać bakterie?

 W poszukiwaniu odpowiedzi
na zajęciach  kółka przyrodniczego...

Bakterie są tak małe, że w kropce kończącej to zdanie spokojnie zmieściłoby się ich tysiąc. To bardzo zróżnicowana grupa organizmów o szerokim wachlarzu cech, które umożliwiają im żywienie się niemal wszystkim i przetrwanie w niemal każdych warunkach. Niektóre bakterie potrafią żyć bez tlenu, inne przeżyją nawet gotowanie, a jeszcze inne lodowate wody Arktyki. Można o nich pisać bez końca,  ale czy temat bakterii może zainteresować ucznia trzeciej klasy? Zdecydowanie tak!

Zajęcia tematyczne przeprowadzone na zajęciach kółka przyrodniczego  pozwoliły  odpowiedzieć na pytania,  gdzie znajdują się bakterie, a także w jaki sposób się rozmnażają i jaką rolę pełnią w przyrodzie. Uczniowie w zabawie ruchowej odegrały wojnę bakterii, wykonały prosty eksperyment z wodą utlenioną, obserwowały  bakterie, wykonały też proste modele bakterii z plasteliny. Uczeń po tych zajęciach podaje  podstawowe informacje na temat bakterii, opisuje podstawy zasady  higieny, przytacza wiadomości na temat przyjaznych dla człowieka bakterii oraz ich wpływu na zdrowie, rozwija myślenie naukowe – umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, trenuje umiejętność pracy zespołowej.

                                                                                                                                       Opracowała - Dorota Trzeszczak

 

NA GÓRĘ