Zajęcia rozwijające kreatywność

„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie,

Gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być,

jakimi pragnęliby być, choć nie maja na to odwagi, i jakimi są”

                                                                                      Tove Jansson

Drugą nową formą wsparcia uruchomioną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wartkowicach są zajęcia rozwijające kreatywność. W tym semestrze ukierunkowane są na edukację teatralną.  Realizowane są w dwóch ośmioosobowych grupach. Służą kształtowaniu postawy  aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury. W czasie zajęć dzieci bardzo chętnie bawią się  teatr, inscenizują bajki, recytują utwory poetyckie i wykazują potrzebę aktywnego działania. Praca na  zajęciach rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, integruje uczestnika z grupą, sprzyja precyzji myślenia. Podczas  ćwiczeń scenicznych uczestnicy kształcą  pamięć i uwagę, uaktywniają wszelkie sfery psychiczne.

Joanna Radwańska

NA GÓRĘ