Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego

Ich spreche Deutsch

Od 12.11.2019r. w Szkole Podstawowej w Wartkowicach rozpoczęła się realizacja nowych zajęć dodatkowych  z rodzaju zajęć rozwijających. Są to zajęcia z języka niemieckiego. Ich realizacja ma rozbudzić motywację dzieci i młodzieży do  komunikowania się w języku obcym i do dalszej edukacji językowej.  Dodatkowe osłuchanie się z językiem niemieckim jako obcym,  służy rozwijaniu zainteresowań i pogłębianiu wiedzy o otaczającym świecie i kulturze, obyczajach krajów niemieckojęzycznych. Tematyka zajęć dostosowana jest do etapu edukacyjnego uczestników (Moja rodzina, Mój czas wolny, Mój dom, Świat wokół mnie, Święta). Podczas zajęć uczniowie pracują w małych grupach, korzystają z materiałów umożliwiających doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia. Poprzez wiersze, piosenki i zabawy, gry edukacyjne uczestnicy uczą się i doskonalą umiejętności zmierzając do komunikowania się w języku niemieckim w różnych sytuacjach życia codziennego.

Elżbieta Bydałek

NA GÓRĘ