Kinezjologia edukacyjna

Ruch jest drzwiami do uczenia się

Paul E. Dennison

Kinezjologia Edukacyjna jest metodą rozwojowej, wychowawczej i terapeutycznej pracy ciała i umysłu. Dr Paul Dennison, twórca metody, odkrył proste ruchy, które mają bezpośredni wpływ na stymulację mózgu.

W ramach projektu zajęcia prowadzone są w trzech dziesięcioosobowych grupach. Program zajęć został przygotowany w kierunku wspomagania rozwoju uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się a także jako metoda twórczej pracy wspomagajaca potencjał ucznia zdolnego.  Przy udziale muzyki i pomocy dydaktycznych uczestnicy wykonują proste ćwiczenia ruchowe i grafomotoryczne, biorą udział w zabawach rozwijających kreatywność, koncentrację i pamięć. Zabawy integracyjne pomagają poznać innych, ale również samych siebie. Dzieci budują swój pozytywny stosunek do świata, dostrzegają swoje mocne strony i kreują dobry obraz „własnego ja”.

 Zabawy, których integralną częścią jest ruch usprawniają  zaburzone funkcje wzrokowe, słuchowe, ruchowe, a także poprawiają pamięć, koncentrację i uwagę. Istotne jest również to, że zajęcia  redukują napięcia wywołane stresem, odprężają i relaksują. 

 

                                                                         Katarzyna Durys

NA GÓRĘ