Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z wykorzystaniem zasobów platformy edukacyjnej Eduscience oraz innych narzędzi ICT

TIK,TIK, TIK ... .

Dobiega końca pierwsza edycja Zajęć rozwijających umiejętność uczenia się z wykorzystaniem zasobów platformy edukacyjnej Eduscience oraz innych narzędzi ICT. W Szkole Podstawowej w Wartkowicach zajęcia realizowane są w trzech ośmioosobowych grupach. Celem zajęć jest rozwój umiejętności uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych głównie dzięki zastosowaniu metody e-learningu. Udział w zajęciach przewiduje  wzrost  sprawności posługiwania się komputerem, programem multimedialnym, edukacyjnymi zasobami Internetu.

Realizacja zajęć odbywa się głównie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EDUSCIENCE, e-podręczników, wyszukiwarek internetowych, sprzętu komputerowego, wartościowych  programów multimedialnych. Zajęcia realizowane na bazie opracowanego Programu  mają charakter praktyczny. Głównym narzędziem edukacyjnym w pracy nauczyciela i dzieci  jest  - Platforma EDUSCIENCE - specjalnie przygotowana do tworzenia i wykorzystywania w procesie nauczania/uczenia się  interaktywnych materiałów edukacyjnych o różnym stopniu trudności adekwatnych do  zainteresowań i możliwości uczestników.

 W czasie pracy z platformą korzystamy  z różnorodnych zasobów - typu: materiał interaktywny, obraz, dźwięk, pokaz slajdów, krzyżówki, gry logiczne, film, doświadczenie, testy sprawdzające poziom osiągnięć, inne. W czasie uczenia się przy wykorzystaniu zasobów i możliwości platformy uczestnicy  samodzielnie i  aktywnie rozwiązują głównie zadania z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej, ale nie tylko. Dostępne  na platformie zakładki: Mapy myśli i Notatki,  wykorzystują  jako  narzędzie do tworzenia mapek mentalnych oraz jako narzędzie do  przygotowania i robienia  prostych notatek tekstowych. Dzięki nim w przejrzysty sposób obrazują własny sposób uczenia się.

Program zajęć obejmuje także rozwój kompetencji informatycznych w zakresie wyszukiwania, selekcji oraz tworzenia informacji. Odbywa się to poprzez ćwiczenia w zakresie selekcji materiału, ocenę  przydatności wyszukanej informacji, tworzenie spójnej całości ze znalezionych fragmentów. Program zakłada także realizację ćwiczeń -  układanie w logicznym porządku obrazów, tekstów i poleceń (instrukcji); tworzenia poleceń dla określonego planu działania lub dla osiągnięcia celu.

Na zajęciach uczestnicy poznają programy  i aplikacje komputerowe, gry edukacyjne przystosowane do ich potrzeb i możliwości. Udział w zajęciach pomaga w identyfikowaniu  korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, zasobów internetu i multimediów.

W jakim stopniu udało się podnieść poziom kompetencji cyfrowych naszych uczestników pokażą wyniki testu diagnostycznego.  W jakim stopniu rozwinęła się u nich umiejętność uczenia się - ocenią sami - poprzez korzystanie na co dzień ze sposobów i narzędzi, które także  „otwierają drzwi” do wiedzy.

Opiekunowie grup:

Jolanta Andrysiewicz

Elżbieta Wojtczak

Romualda Sobczak

 

NA GÓRĘ