Konkurs wiedzy o Patronie

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
wiedzy o  Patronie,
w 152 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Organizator: Szkoła Podstawowa w Wartkowicach  

 

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej w  Wartkowicach
do wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy o Patronie.

 

Cele konkursu:

 1. Propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych w oparciu o autorytet
  i dokonania Józefa Piłsudskiego.
 2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, korzystania
  ze zbiorów biblioteki szkolnej.
 3. Rozbudzenie zainteresowania historią Polski i regionu.
 4. Rozbudzenie zainteresowania historią ojczystą, wyobraźni i fantazji młodzieży.

 

Warunki i przebieg konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej (kl. V-VIII).
 2. Poszczególne klasy zgłaszają uczestników do dnia 3.12.2019 r.
 3. Konkurs odbędzie się w dniu  5.12.2019r. dla uczniów szkoły podstawowej
  (kl. V-VIII) o godz. 1130

Pytania zostaną przygotowane przez organizatorów Konkursu.

 

Zakres materiału do konkursu obejmuje:

1.  Wiedza o Józefie Piłsudskim: życie i działalność

 2. Historia Polski w latach 1914 – 35

 

Bibliografia:

-          Materiały przekazane przez organizatorów zgłaszającym się klasom;

-          Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej

 

Odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu są: Elżbieta Wojtczak,  Katarzyna Andrzejczak i Urszula Jabłońska – Mruk - nauczycielki w ZS w Wartkowicach.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu można uzyskać
w pracowni historycznej – sala 6.

Zgłoszenia reprezentacji poszczególnych klas do konkursu proszę składać
u opiekunek Konkursu do dnia 3.12.2019 roku.

 

NA GÓRĘ