Centrum Inicjatyw Sportowych

Otwarcie projektu - już wkrótce ...

26 listopada 2011r. (sobota), o godz. 16.00 na hali sportowej przy Zespole Szkół  w Wartkowicach nastąpi otwarcie projektu pod nazwą CENTRUM INICJATYW SPORTOWYCH (CIS) realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice. Projekt będzie realizowany w ramach ogólnopolskiego programu „Równać Szanse 2011”.


W programie imprezy inauguracyjnej znajdą się:


1. Mecz otwarcia halowej piłki nożnej pomiędzy członkami CIS – u a zaproszonymi gośćmi: przedstawiciele stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Gminy w Wartkowicach, lokalni partnerzy, opiekunowie Szkolnych Klubów Sportowych.


2. Występy zespołu rytmiczno-choreograficznego „SLITTER”.


3. Turniej piłki siatkowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia  Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice.


Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  


Ideą projektu jest popularyzowanie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wartkowice. Realizowane działania mają zachęcić społeczność lokalną do korzystania  z obiektów infrastruktury sportowej dostępnych na terenie Gminy.

Animatorami „sportowego stylu życia” Gminy Wartkowice przez półtora roku będą uczniowie w wieku 13-19 lat, mieszkańcy naszej Gminy. Ich dziełem będzie planowanie, promowanie, wdrażanie autorskich inicjatyw sportowych.

W harmonogramie CIS-u znajdą się 2 imprezy masowe o charakterze sportowych (styczeń, kwiecień 2012 r.), także z udziałem dorosłych uczestników chętnych do rywalizacji i zabawy sportowej. Imprezy odbędą się według scenariusza przygotowanego przez zespół  zadaniowy - sekcji sportowej powołanej  spośród 25 bezpośrednich uczestników projektu. Zajmą się oni promocją imprez, naborem uczestników i całą organizacją.

Oprócz imprez masowych,  raz w miesiącu odbywać się będą imprezy weekendowe dla dzieci i młodzieży według scenariusza opracowanego przez młodzieżowy zespół zadaniowy.

W czasie imprez sportowych prezentować się będzie zespół choreograficzno-rytmiczny „SLITTER”, który jest drugą sekcja powołaną w ramach projektu.

Zespół ds. promocji przygotowuje stronę internetową dla potrzeb projektu.

Dla uczestników projektu przewidziano także wyjazd studyjny, konkursy dające im możliwość odniesienia sukcesu osobistego, rajd rowerowy, szkolenia, np. z zakresu pierwszej pomocy.

Młodzi realizatorzy projektu zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy, którym bliska jest idea projektu - do czynnego włączenia się w realizację działań. Wszystkie sugestie i wszelka pomoc jest mile widziana.

Koordynatorem projektu jest p. Romualda Sobczak, tel. kontaktowy 668 414 723.

 

 

NA GÓRĘ